Baza skupu złomu i innych surowców wtórnych

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OKSTER

Kontakt z Nami

P.W. "OKSTER"


W SPRAWIE CEN SUROWCÓW WTÓRNYCH PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM FIRMY LUB Z ODDZIAŁAMI FIRMY

Właściciel: tel. +48 669 905 740

email: biuro@okster.eu

http://www.okster.pl

FACEBOOK: https://www.facebook.com/okster1/

Księgowość:

tel. +48 669 905 745


Nasz Adres (Skupy złomu)

1. Strzelce Krajeńskie, ul. Przemysłowa 3-5

na końcu ulicy Przemysłowej (teren dawnej masarni)

Oddział w Strzelcach Krajeńskich tel. +48 530 607 076
Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00-16:30, sobota: 8:00-14:00

2. Witnica, ul. Kolejowa (teren dworca PKP Witnica)

Oddział w Witnicy: tel. +48 889 773 903
Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00-16:00, sobota: 8:00-14:00


Nasz Adres (Siedziba firmy)

P.W. "OKSTER"

Lidia Oknińska-Stanek

ul. Legionów Polskich 26/15

66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP 596-127-37-82


Klauzula informacyjna dla klienta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  P.W. „OKSTER”
  Lidia Oknińska-Stanek
  ul. Legionów Polskich 26/15
  66-435 Gorzów Wielkopolski
  biuro@okster.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, podwykonawcy ,podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, szkoleniowe, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia